ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

• Ηχητικές και οπτικές ενδείξεις σε περίπτωση αλλαγής θέσης ή δόνησης
• Το κλείδωμα της μοτοσικλέτας ενεργοποιεί το συναγερμό αποτρέποντας την κλοπή
– Δεν απαιτείται τηλεχειριστήριο