ΚΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

· Κάλυμμα κλειδαριάς διακόπτη ανάφλεξης/τιμονιού από βαμμένο πλαστικό σε γκρι γρανίτη
· Αισθητική αναβάθμιση του μαύρου πλαστικού καλύμματος του βασικού εξοπλισμού