ΚΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Όταν αφαιρεθεί το πλαίσιο επιβατών, αυτά τα καλύμματα κρύβουν τις βίδες σύνδεσης του κύριου πλαισίου.

· Αλουμινένιο διπλό κάλυμμα για την κάλυψη των ανοικτών συνδετήρων με σπείρωμα όταν δεν έχει τοποθετηθεί το πλαίσιο πίσω καθισμάτων