ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ GRIP

• Μετέπειτα τοποθέτηση των θερμαινόμενων Grips τιμονιού
• Αντικατάσταση των υφιστάμενων Grips, μαζί με νέο διακόπτη πολλαπλών λειτουργιών για σωστή εφαρμογή στην παλάμη